قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه ساسکاچوان برای دعوت از ۲۵۹ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۶ می ۲۰۲۱

 استان ساسکاچوان در قرعه‌کشی ۶ می خود ۲۵۹ متقاضی مهاجرت را برای ثبت درخواست نامزدی استانی به منظور دریافت اقامت…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی انتاریو برای دعوت از ۱۰۲ متقاضی دو زبانه مهاجرت به کانادا – ۴ می ۲۰۲۱

 استان انتاریو سومین قرعه‌کشی خود برای پذیرش متقاضیان دوزبانه (مسلط به انگلیسی و فرانسه) برای مهاجرت به کانادا را روز…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۸۴ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۴ می ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در تاریخ ۴ می با انجام قرعه‌کشی BC PNP Tech Pilot از ۸۴ متقاضی مهاجرت برای ثبت درخواست…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه اکسپرس انتری برای دعوت از ۶ هزار متقاضی مهاجرت از داخل خاک کانادا – ۲۹ اپریل ۲۰۲۱

 کانادا در تاریخ ۲۹ اپریل از ۶ هزار متقاضی دیگر Express Entry در داخل خاک کانادا دعوت کرد تا برای…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه اکسپرس انتری برای دعوت از ۳۸۱ متقاضی استانی مهاجرت به کانادا – ۲۸ اپریل ۲۰۲۱

 کانادا در تاریخ ۲۸ اپریل از ۳۸۱ متقاضی Express Entry برای ثبت درخواست اقامت دائم دعوت کرد. همه متقاضیان دعوت…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه منیتوبا برای دعوت از ۳۶۷ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۷ اپریل ۲۰۲۱

 منیتوبا در قرعه‌کشی روز ۲۷ اپریل، ۳۶۷ متقاضی مهاجرت را برای ثبت درخواست نامزدی استانی دعوت کرد. بیشتر آنها نیروی…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۳۶۲ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۷ اپریل ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در دو قرعه‌کشی نامزدی استانی که در ۲۷ اپریل برگزار شد، ۳۶۲ متقاضی مهاجرت را دعوت کرد. در…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی کبک برای دعوت از ۸۳ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۰ اپریل ۲۰۲۱

 کبک دو هفته پس از قرعه‌کشی جدید Arrima در ۲۰ اپریل،  نتایج آن را که دعوت از ۸۳ متقاضی مهاجرت…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش‌کلمبیا برای دعوت از ۹۰ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۰ اپریل ۲۰۲۱

 استان بریتیش‌کلمبیا روز ۲۰ اپریل ۲۰۲۱ یک قرعه‌کشی جدید برگزار کرد که در آن برای ۹۰ متقاضی مهاجرت به کانادا…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه آلبرتا برای دعوت از ۲۰۰ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۰ اپریل ۲۰۲۱

 استان آلبرتا در قرعه‌کشی تاریخ ۲۰ اپریل، از ۲۰۰ متقاضی دیگر Express Entry برای ثبت درخواست نامزدی استانی دعوت کرد.…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا