استان بریتیش کلمبیا

قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۳۹۵ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۲ جون ۲۰۲۱

 استان بریتیش کلمبیا در ۲۲ جون، با انجام دو قرعه‌کشی، از ۳۹۵ متقاضی مهاجرت دعوت کرد. این استان از فوریه…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۷۲ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۱۵ جون ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۵ جون از ۷۲ متقاضی مهاجرت که در بخش IT فعال هستند برای ثبت درخواست نامزدی…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۳۷۳ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۸ جون ۲۰۲۱

 استان بریتیش کلمبیا در دو قرعه‌کشی استانی PNP که در ۸ جون برگزار شد، از ۳۷۳ متقاضی مهاجرت دعوت کرد. …

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۶۸ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۱ جون ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در قرعه‌کشی تازه خود در تاریخ ۱ جون، از ۶۸ نیروی کار شاغل در بخش تکنولوژی و فناوری…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۸۲ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۱۸ می ۲۰۲۱

 استان بریتیش کلمبیا روز ۱۸ ماه می در قرعه‌کشی جدید Tech Pilot خود از ۸۲ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوت…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۳۷۹ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۱۱ می ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در دو قرعه‌کشی جدید استانی خود که در تاریخ ۱۱ می برگزار شد، از ۳۷۹ متقاضی مهاجرت دعوت…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۸۴ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۴ می ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در تاریخ ۴ می با انجام قرعه‌کشی BC PNP Tech Pilot از ۸۴ متقاضی مهاجرت برای ثبت درخواست…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۳۶۲ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۷ اپریل ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در دو قرعه‌کشی نامزدی استانی که در ۲۷ اپریل برگزار شد، ۳۶۲ متقاضی مهاجرت را دعوت کرد. در…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

قرعه‌کشی تازه بریتیش‌کلمبیا برای دعوت از ۹۰ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۲۰ اپریل ۲۰۲۱

 استان بریتیش‌کلمبیا روز ۲۰ اپریل ۲۰۲۱ یک قرعه‌کشی جدید برگزار کرد که در آن برای ۹۰ متقاضی مهاجرت به کانادا…

بیشتر بخوانید »
قرعه‌کشی مهاجرت

۴ قرعه‌کشی تازه بریتیش کلمبیا برای دعوت از ۴۵۲ متقاضی مهاجرت به کانادا – ۱۳ اپریل ۲۰۲۱

 بریتیش کلمبیا در چهار قرعه‌کشی برنامه‌ی مهاجرت استانی که در ۱۳ اپریل برگزار شد، از ۴۵۲ متقاضی مهاجرت دعوت کرد.…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا